REKLAMA

Bramy Lubin - bogaty asortyment bram gara?owych i innych tego typu materia?w. Przyst?pne ceny i gwarancja najwy?szej jako?ci. Zapraszamy!

Zapoznaj si? z systemem do sprzeda?y biletw i sprawd? wdro?enia iKSORIS - przyk?adowe mo?liwo?ci i zastosowania systemu.

Poznaj Grecj? i otaczaj?c? j? wyspy. Zaplanuj z nami wczasy, wybieraj?c ofert? Grecja apartamenty - komfortowe noclegi i wynajem bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci.

Serpent S811 Cobra

Model: Serpent 811 Cobra kit

Producent: Serpent

Serpent S811 Cobra, to nowy produkt firmy Serpent, wyj?tkowy model wy?cigowy. Model oprcz tego, ?e zosta? wywa?ony lewo- prawo, to tak?e przd- ty?. Jego waga to 3300 gramw. Stanowi po??czenie sprawdzonych rozwi?za? z nowymi pomys?ami, ktre powinny poprawi? jako?? prowadzenia auta.

Zdalnie sterowany samochod Serpent S811 Cobra Podwozie jest w?skie co pozwala na ?atwiejsze pokonywanie zakr?tw. Przesuni?cie ?rodka ci??ko?ci do osi symetrii sprawia, ?e auto lepiej zachowuje si? podczas lotu, a lekka karoseria poprawia ogln? wydajno?? pojazdu. Dzi?ki zastosowaniu najostrzejszego k?ta natarcia w swojej klasie model atakuje strome hopki z wi?ksz? pr?dko?ci? bez utraty przyczepno?ci, a du?y promie? przedniego zderzaka zmniejsza efekt pikowania po l?dowaniu.

Rozstaw osi jest regulowany w zakresie od 322,5 mm do 327,5 mm. Standardowe ju? w autach wy?cigowych amortyzatory Big Bore 16 mm daj? bardzo dobre t?umienie, a gwintowane cylindry pozwalaj? na szybkie skr?cenie lub rozkr?cenie spr??yny, aby zmieni? twardo??. 4 mm trzpienie amortyzatorw wytrzymuj? du?e przeci??enia, ktre znosi zawieszenie. Wie?e amortyzatorw zosta?y wykonane z w?kna w?glowego, ktre s? du?o l?ejsze od aluminiowych.

Filtr powietrza zosta? nisko zamocowany co powoduje zwi?kszenie p?du powietrza przep?ywaj?cego przez auto, a tym samym lepiej jest ch?odzony silnik. Prze?o?enie 4:3:1 to bardzo wysokie przyspieszenie bez du?ej utraty pr?dko?ci maksymalnej. Zastosowanie os?onek na z?batk? odbieraj?c? zapobiega dostawaniu si? kamieni mi?dzy z?batki i zapobiega niszczeniu filtra powietrza, a os?onki na tylnych wahaczach nie pozwalaj? na gromadzenie si? b?ota. Lepszy docisk do z?batki, a co za tym idzie zmniejszenie zu?ywania si? sprz?g?a zapewnia cztero- klockowe sprz?g?o. Jednocz??ciowe pude?ko na elektronik?, przytwierdzane do p?yty 6 ?rubami, pozwala na ?atwe wyj?cie ca?ej elektroniki,a ?aden brud nie dostanie si? do elementw steruj?cych.

W zestawie znajduj? si? oleje do dyferencja?w i amortyzatorw, naklejki na karoseri? i instrukcj?.

Zdalnie sterowany samochd Serpent S811 Cobra