REKLAMA

Zobacz bogat? ofert? wynajmu apartamentw i kwater w Polsce oraz za granic? - Global rental. Apartamenty m.in. w Bu?garii, Austrii, Chorwacji i we W?oszech.


Polskie Morze Ba?tyckie wci?? popularne. Piaszczyste i zadbane pla?e przyci?gaj? turystw. Skorzystaj z oferty Ko?obrzeg noclegi i sp?d? urlop w komfortowych kwaterach lub apartamentach.


Bu?garia kwatery - oferta dla osb wybieraj?cych si? na wczasy do Bu?garii. Komfortowe noclegi w najlepszych kurortach na Ba?kanach, a wszystko to w przyst?pnych cenach.

Haiboxing VRX-1

Model: VRX-1

Producent: Haiboxing

Jest to VRX zaliczany do najszybszych z modeli elektrycznych osi?gaj?cy ponad 100 km/h.

Zdalnie sterowany samochd Haiboxing VRX 1Zosta? wyposa?ony w bezszczotkowy silnik, kontroler 120 A i dwie sprz??one baterie Li-Po 2700mAh ka?da, co pozwala na ekstremaln? jazd?. D?ugo?? modelu to 550mm, szeroko?? 440mm, a wysoko?? 205mm. Wa?y 4500g.


VRX-1 to jeden z najlepszych i najmocniejszych modeli wykonany w skali 1:8. Bezszczotkowy silnik w kilka sekund osi?ga pr?dko?? 100km/h. Silnik 2370KV jest obs?ugiwany przez wysokiej klasy regulator o sta?ym pr?dzie 100A, a energi? dostarczaj? dwa wysokopr?dowe akumulatory Li-po 7,4V, ktre mo?na po??czy? rwnolegle dla d?ugiego czasu jazdy lub szeregowo uzyskuj?c napi?cie 14,8V, dzi?ki ktremu model w niespe?na 5 sec rozp?dzi si? do pr?dko?ci 100 km/h. Pod wzgl?dem przyspieszenia jest nawet lepszy od modeli z nap?dem nitro. Ch?odzony jest niezale?nym wentylatorem. Posiada tak?e dodatkowe zabezpieczenia uk?adu elektrycznego i elektroniki. Zastosowane zawieszenie i szeroki rozstaw k? sprawiaj?, ?e przy du?ych pr?dko?ciach a tak?e na zakr?tach auto jest stabilne. Zastosowane olejowe amortyzatory pochodz? z modeli spalinowych dzi?ki czemu s? znacznie wytrzymalsze, pozwalaj? na regulacj? k?tw jak i twardo?ci dostosowuj?c odpowiednio model do terenu po jakim ma si? porusza?. Nap?d oparty jest na stalowych satelitarnych dyferencja?ach, wa?ku aluminiowym z zamontowanym sprz?g?em po?lizgowym, a sam silnik jest zamontowany na aluminiowym stojanie.

Zdalnie sterowany samochd Haiboxing VRX 1