REKLAMA

Urlop na Ba?kanach to ?wietny pomys? na wakacje w 2011 roku. Gwarancja doskona?ej pogody, ciep?a woda morska oraz liczne atrakcje dla turystw. Wybierz ofert? Bu?garia wczasy i odpoczywaj na s?onecznych pla?ach.

Innym ba?ka?skim krajem, ktry warto odwiedzi? jest Chorwacja. Dla turystw zosta?a przygotowana oferta Chorwacja noclegi - komfortowe kwatery i apartamenty w najlepszych kompleksach turystycznych na Ba?kanach.

Rezerwacja i sprzeda? biletw mo?e by? uporz?dkowana i efektywna. Wystarczy wdro?y? system firmy Iksoris - System rezerwacji biletw - sprawne rozwi?zanie dla wielu instytucji.

E-Revo 4WD TSM Monster Truck

Pozwala maksymalnie wykorzysta? pe?n? moc, szybko?? i przyspieszenie, ktrym dysponuje Slash 4X4. Kontrola trakcji zdaje egzamin podczas jazdy na ?liskich powierzchniach, g?adkim betonie, lodzie czy ?niegu. System TSM dokonuje korekt toru jazdy podczas przyspieszania, aby zapewni? pe?ne wykorzystanie mo?liwo?ci nap?du. Podczas hamowania, utrzymuje tor jazdy do momentu zatrzymania. TSM mo?e by? indywidualnie dostrojony lub ca?kowicie wy??czony w zale?no?ci od aktualnej nawierzchni i jej stanu oraz upodoba? kierowcy.

Uk?ad nap?dowy zosta? zbudowany na potrzeby jednego z najmocniejszych nap?dw na bazie silnika bezszczotkowego zasilanego 6 celowymi pakietami LiPo. Zesp? nap?dowy Waterproof MXL-6s" to jeden z najmocniejszych zespo?w nap?dowych, opartych na zasilaniu pakietami z?o?onymi z sze?ciu celi. Regulator MXL-6s" wyposa?ony jest w poz?acane z??cza ?rednicy 6,5mm w celu przeniesienia wyj?tkowo du?ych pr?dw i wysokiej wydajno?ci radiator dodatkowo ch?odzony integralnym wentylatorem. Aktualna wersja tego regulatora jest wodoszczelna. Silnik bezszczotkowy 2200kV 75mm wykonano z aluminium w formie ogromnego radiatora, mog?cego sprosta? wyj?tkowo du?ym pr?dom. Silnik oparty jest na magnesach neodymowych, wysokiej jako?ci ?o?yskach, a moment obrotowy przenosi 5 milimetrowy wa?.

Nowy system radiowy Traxxas Tqi jest precyzyjny, wygodny i niezawodny. Najwa?niejsz? nowo?ci? tego systemu, jest mo?liwo?? wsp?pracy z aplikacj? Traxxas Link App, dost?pn? w systemie iPhone lub iPod touch. Nadajnik wyposa?ony jest w modu? Traxxas Link Wireless Module, ktry zapewnia bezprzewodow? ??czno?? z urz?dzeniami pracuj?cymi w systemie Android lub AppleiOS 4.4+ 4.3+.

Niskie po?o?enie ?rodka ci??ko?ci (Low - CG), gwarantuje mo?liwo?? uzyskania du?ych pr?dko?ci przy zachowaniu stabilno?ci samochodu na drodze.

W zestawie komplet pakietw zasilaj?cych. Maksymalna pr?dko?? model z zestawu 90km/h. Mo?liwo?? tuningu do pr?dko?ci 117 km/h.