Reklama

Atrakcyjne nieruchomo?ci Chorwacja oferuje zarwno w najbardziej znanych o?rodkach wypoczynkowych, jak i najpi?kniejszych swoich miastach.

Oferowane w naszym serwisie tanie kwatery w Chorwacji, to gwarancja dobrej jako?ci i fantastycznych wakacji.

SYMA S37

Model: S37

Producent: SYMA

Dzi?ki zastosowaniu systemu przeciwbie?nych wirnikw co-axial, sterowanie tym helikopterem sta?o si? du?o prostsze i naprawd? przyjemne (model jest bardziej stabilny podczas lotu i wiszenia w powietrzu). Dodatkowo helikopter wyposa?ono w ?yroskop. Manewrowanie tego typu modelem, wyposa?onym w system gyro gwarantuje ca?kiem nowy wymiar zabawy. Nadajnik zosta? wyposa?ony w najnowsz? technologie 2.4GHZ. Tego typu aparatura u?ywa rozproszonego sygna?u, rozprzestrzenia sygna? na bardzo du?ej rozpi?to?ci spektrum radiowego, przez co sygna? jest pewniejszy i mniej podatny na zak?cenia. To rwnie? powoduje, ?e nie dochodzi do przypadku obecno?ci dwch modeli na jednej cz?stotliwo?ci.

Dodatkowym atutem, a jednocze?nie nowatorskim rozwi?zaniem, jest elektroniczne zabezpieczenie silnikw oraz wirnikw poprzez odci?cie zasilania w przypadku kontaktu z przeszkod?. W helikopterze zastosowano dwie pr?dko?ci lotu. Zosta? on tak?e wyposa?ony w o?wietlenie, umo?liwiaj?c dzi?ki temu latanie w p?mroku.

Wymiary helikoptera:

 • d?ugo??: 470mm
 • szeroko?? korpusu (bez ?opat ?mig?a): 83mm
 • wysoko??: 200 mm

Informacje techniczne:

 • Ilo?? kana?w: 3,5.
 • ?yroskopowa stabilizacja lotu.
 • Zasi?g pilota: 100m.
 • Maksymalna wysoko?? lotu: 20-30m.
 • Obudowa ze stopw metali lekkich.
 • Czas lotu: ok. 8min.
 • Czas ?adowania oko?o 120min.
 • Nadajnik 2.4GHZ

Zasilanie:

 • pilot: 4 baterie aa (paluszki) - nie s? za??czone do zestawu
 • helikopter: akumulator 3,7v 1100 mah li-poly
 • ?adowarka sieciowa do akumulatora - za??czona do zestawu.