REKLAMA

Czarnogra wczasy - oferta wakacyjnego wyjazdu na P?wysep Ba?ka?ski. Malownicze tereny i dziewicze krajobrazy.

Zapoznaj si? z firm?, oferuj?c? bramy gara?owe Wroc?aw - bardzo dobrej jako?ci bramy oraz atrakcyjne ceny.

iKSORIS - system do sprzeda?y i rezerwacji biletw do r?nych obiektw i instytucji. Zapoznaj si? z przyk?adowymi mo?liwo?ciami i realizacjami w praktyce.

SYMA CH-47 Chinook

Model: CH-47 Chinook

Producent: SYMA

Jest to wspaniale odwzorowany model helikoptera bojowego, z dwoma wirnikami w uk?adzie tandem, inspirowany ameryka?skim helikopterem wojskowym CH-47 Chinook. Ogromnym atutem modelu jest bardzo prosta obs?uga, co ucieszy zw?aszcza pocz?tkuj?cych modelarzy.


Model posiada nowoczesne radio 2.4 GHz, o wi?kszym zasi?gu i stabilno?ci sygna?u. Fabrycznie tuningowana wersja modelu podnosi si? za pomoc? 4 synchronicznie pracuj?cych ze sob? rotorw, co gwarantuje niesamowite emocje podczas sterowania. Kad?ub o d?ugo?ci 56 cm czyni ten model najwi?kszym w swojej klasie.
Nap?dzany jest silnikami elektrycznymi. Posiada system stabilizacji lotu. Wykonuje wznosy, opadanie i obroty 360o niezale?nie w prawo i w lewo!Jest do?? odporny na upadki nawet z du?ych wysoko?ci.


W zestawie znajduje si? kompletny model helikoptera, nadajnik, ?adowarka, a do latania potrzebne s? jeszcze tylko baterie do sterownika.

Zdalnie sterowany helikopter elektryczny syma ch-47