REKLAMA

Czarnogra wczasy - oferta wakacyjnego wyjazdu na P?wysep Ba?ka?ski. Malownicze tereny i dziewicze krajobrazy.

Zapoznaj si? z firm?, oferuj?c? bramy gara?owe Wroc?aw - bardzo dobrej jako?ci bramy oraz atrakcyjne ceny.

iKSORIS - system do sprzeda?y i rezerwacji biletw do r?nych obiektw i instytucji. Zapoznaj si? z przyk?adowymi mo?liwo?ciami i realizacjami w praktyce.

Helikoptery elektryczne

W tym dziale zaprezentujemy zdalnie sterowane helikoptery elektryczne. S? to bardzo zaawansowane modele ?mig?owcw, ktre zosta?y wiernie odzwierciedlone pod k?tem wizualnym w stosunku do rzeczywistych modeli. Tego typu ?mig?owce daj? sporo frajdy podczas ich sterowania, wymagaj? jednak wielu umiej?tno?ci i wiedzy z zakresu ich sterowania podczas lotu. Zapraszamy do zapoznania si? z kilkoma poni?szymi modelami helikopterw - dla ka?dego ?mig?owca zosta? przygotowany osobny artyku?, aby w przejrzysty sposb mo?na by?o zapozna? si? z jego parametrami i wygl?dem.

Mikro ?mig?owiec Silver Shadow

Silver Shadow wyr?nia si? nast?puj?cymi cechami: posiada elastyczne ?opaty wirnika g?wnego, elastyczny pr?t stabilizatora oraz elastyczne podwozie modelu. Cechy te powoduj?, ?e model jest bardzo odporny na uderzenia w ziemi? i w inne przeszkody. Ten zestaw to 4 kana?owy mini helikopter z nowoczesnym nadajnikiem 2,4GHz o zasi?gu min 50m, dwa akumulatory by lata? d?u?ej ni? innymi modelami i ?adowarka USB.

SYMA S37

W modelu Syma S37 wprowadzono szereg usprawnie?, dzi?ki ktrym sterowanie jest jeszcze ?atwiejsze. Udogodnienia zapewniaj? tak?e pe?n? kontrol? nad zabawk? i jeszcze lepsz? zabaw?. Model przeznaczony jest zarwno do lotw w pomieszczeniach zamkni?tych, jak i na zewn?trz.

SYMA CH-47 Chinook

Helikopter SYMA CH-47Zdalnie sterowany ?mig?owiec z silnikiem elektrycznym. Jest to model CH-47 Chinook firmy SYMA sterowany na cz?stotliwo?ci 2.4 GHz.

WALKERA DragonFly 39

Helikopter Walkera DragonFly 39Opis zdalnie sterowanego helikoptera elektrycznego DragonFly 39 firmy Walkera, ktry stanowi kopi? ?mig?owca Trex. Zapraszamy do zapoznania si? z dok?adnym opisem modelu.